Høring - forskrift om anløpsavgift

 

Styret for Brønnøy Havn KF og Kommunestyret i Brønøy kommune behandlet forslag til lokal forskrift om anløpsavgift.

Reglene om anløpsavgift finnes i havne- og farvannsloven § 25, i anløpsavgiftsforskriften som trer i kraft 1.1.2012, og i ot.prp. nr. 75 ( 2007-2008) om lov om havner og farvann s.37-38 og s. 163-164.

 

Brønnøy Havn KF er medlem i Norsk Havneforening, se foreningens nye brosjyre:

http://www.visbrosjyre.no/norsk_havneforening/WebView/

 

Torgværleden:

Utdyping av Torgværleden
 
Anleggsperiode: August 2012 – oktober/november 2012
Byggherre: Kystverket
Entreprenør: Sjøentreprenøren AS
I forbindelse med undervannsarbeid i Torgværleden, sjøkart 53, vil det bli utført sprenging og utdyping i følgende områder:
·         8,2 m grunnen i posisjon ca. 65°25,00’N 11°57,1’E
·         7,6 m grunnen i posisjon ca. 65°23,85’N 11°58,5’E
 
Grunnene utdypes til – 13 m.
 
Fartøyer som passerer mudringsfarkostene bes om å vise aktsomhet og redusere farten forbi anleggsstedet.
 

Copyright 2010 Brønnøy Havn KF Tlf. +47 75 01 20 70 Vakttelefon +47 95 92 00 20
E-post: bronnoy.havn@bronnoy.kommune.no
Utvikling og design - 123 on Web