Redningsskøyta

Lokal: RSRK Brønnøysund,Uni Helgeland - Tlf.: 916 79 644

 

www.nssr.no/Sj%C3%B8redningskorps/RSRK+Br%C3%B8nn%C3%B8ysund

 

Redningsselskapet har fast stasjonert en mindre "redningsskøyte" i Brønnøysund.  Denne driftes av Sjøredningskorpset i Brønnøysund, og har døgnkontinuerlig vakttjeneste. Fartøyet ligger i gjestehavna midt i byen. Denne tjenesten representerer trygghet og sikkerhet for alle båtfolk og sjøfarende i vårt område.

 

 

Redningsselskapet nasjonalt   02016   

www.nssr.no/

 

Nødnummer:

Politi 112

Brann 110

Ambulanse 113

 

 


 

 

Copyright 2010 Brønnøy Havn KF Tlf. +47 75 01 20 70 Vakttelefon +47 95 92 00 20
E-post: bronnoy.havn@bronnoy.kommune.no
Utvikling og design - 123 on Web