Torgværleden

Utdyping av Torgværleden
 
Anleggsperiode: August 2012 – mai 2013

Byggherre: Kystverket
Entreprenør: Sjøentreprenøren AS
I forbindelse med undervannsarbeid i Torgværleden, sjøkart 53, vil det bli utført sprenging og utdyping i følgende områder:
·         8,2 m grunnen i posisjon ca. 65°25,00’N 11°57,1’E
·         7,6 m grunnen i posisjon ca. 65°23,85’N 11°58,5’E
 
Grunnene utdypes til – 13 m.
 
Fartøyer som passerer mudringsfarkostene bes om å vise aktsomhet og redusere farten forbi anleggsstedet.
 
Det vil i samme periode bli gjort endringer i oppmerkingen i Torgværleia.
 
MERKER SOM VIL BLI LAGT NED ETTER NYMERKING
578500 Uttorgflesa 65 26.2074 11 56.7240     Fyrlykt nedlegges
576500 Nordoddtaren LB 65°21,6’ 12°02,9’       BY lysbøye nedlegges
578000 Flestaren LB 65°25,8 11°56,1       G lysbøye nedlegges
01481M Hogstaren 65°23,9’ 11°57,5’       R stake nedlegges
01483M Knutstaren 65°26,05  11°54,75       R stake nedlegges
xxxxxM Fleingrunnen 7,6m 65°23,85’ 11°58,55’       G stake nedlegges
 
For mer informasjon: magnus.rorvik@kystverket.no

Copyright 2010 Brønnøy Havn KF Tlf. +47 75 01 20 70 Vakttelefon +47 95 92 00 20
E-post: bronnoy.havn@bronnoy.kommune.no
Utvikling og design - 123 on Web